SPONSORATER


Sponsorat af fremtidige modeller
 
Vi søger partnere som vil indgå i projektet og som sammen med os har et ønske om at profilere sin virksomhed som innovativ, fremsynet og som tør at satse på alternativ og ikke altid målbar markedsføring. Vi søger et brand der vil være sponser på en eller flere af de færdige Dejligheder til lancering i 2010. Et hotel som vil skabe stor synlighed og som vil bevæge sig rundt i landet, hvor der er brug for det uafhængig af årstid og sted.

Af gode grunde kender vi ikke helt det færdige design på nuværende tidspunkt og derfor heller ikke den færdige pris på de endelige modeller, hvorfor det også er umuligt at lave et endelig setup for de fremtidige sponsorater. Men med de budgetoverslag vi arbejder med pt. Skal der som udgangspunkt regnes med et årlig sponsor fee pr. Container (4 dejligheder) på ca. 50.000,- kr. eksklusiv udgifter til gavl-banner og andet branding materiale.

Som dejlighedssponsor får man som minimum:

• Logo og firmanavn i den årlige annoncekampagne.
• Logo og firmanavn på 2 stk. gavl-banner på 2,5 x 2,5 meter.
• Rådighed over den ene dejlighed i den container man er sponsor for, til årets Smukfest i det aktuelle sponsor-år.
• Adgang for to personer til årets festival.

Det forventes at den årlig annoncekampagne for ”dejlighederne” vil være til en værdi på mellem kr. 100-300.000.

I oktober 2009 præsenteres, i samarbejde med Morgenavisen Jyllandspostens erhvervssektion, det endelige setup for fremtidens dejligheds-sponsorater sammen med tegninger af det endelige design.

Det er vores vision at kunne præsentere 200 værelser i 50 containere i 2010 både på SMUKFEST men også rundt i landet og verden hvor behovet for midlertidig beboelse opstår fra musik – sportsarrangementer.

Det er SMUKBUSINESS A/S som står bag projektet, og det er SMUKBUSINESS A/S som kommer til at stå for alt det praktiske med logistik, opbevaring, udlejning osv. i forbindelse med hele projektet.
 
 
Tidsplan
 
2009:

August:
Prototypen vil blive opsat og afprøvet på SMUKFEST 09.

September:
Erfaringer indsamles og det endelige design fastsættes

Oktober:
Aftaler med sponsere/investorer afsluttes
Den modificerede prototype sendes til Showman Show messen i UK.

Det endelige setup for dejligheds-sponsorater fremsendes til alle potentielle sponsere der har vist interesse.

November:
Ordre afgives på X antal Dejligheder.

2010:

Foråret:
De første Dejligheder ankommer til DK

Sommeren:
Dejligheder lanceres offentligt som den nye og mest komfortable boform til festivaler, koncerter og Outdoor event.

For yderlige info kontakt

SMUKBUSINESS
Flemming Dybbøl

Birkevej 20, DK 8660 Skanderborg
Mobil + 45 21 71 93 16
www.smukbusiness.dk
www.smukfest.dk